Your Cart
Comenzi telefonice:  0745 917 833

Transport gratuit la comenzile de peste 600 lei

Termeni și condiții de utilizare

  1. Definiții AK – Acronimul pentru I.I. Sfeduneac Adriana Irina, înregistrată sub CUI: 48235141, cu sediul în Sat Dărmănești, Comuna Dărmănești, nr. 827, Județul Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul de ordine F33/441/25.05.2023. SITE – Prin Site se înțelege domeniul andrei-kolibri.ro, subdomeniile acestuia și întregul conținut al domeniului sau subdomeniilor. Prin conținut, în sensul prezentelor termeni și condiții, se înțeleg următoarele:

 

  • Orice informații disponibile pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin intermediul unui dispozitiv electronic inteligent.

  • Conținutul oricărui e-mail trimis de către AK către clienții săi prin mijloace electronice sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

  • Orice informație transmisă prin orice mijloc de către un angajat al AK către clienții SITE-ului, conform informațiilor de contact furnizate sau ne-furnizate de aceștia.

  • Informații referitoare la produsele, serviciile și/sau tarifele oferite de AK într-o anumită perioadă.

  • Informații referitoare la produsele, serviciile și/sau tarifele oferite de un terț cu care AK are încheiate contracte de parteneriat într-o anumită perioadă. CAMPANIE – Acțiunea de expunere în scop comercial, exclusiv în format electronic și doar prin intermediul site-ului, a unui număr limitat și predefinit de produse, având un stoc limitat, pentru o perioadă limitată stabilită de către AK. SERVICIU – Serviciul de comerț electronic care permite CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind exclusiv mijloace electronice. MEMBRU – Persoană fizică care obține acces la CONȚINUT prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către AK (electronic, telefonic, etc.), în baza unui acord de utilizare existent între AK și aceasta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT. CONT – Ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zonele restricționate ale SITEULUI și la SERVICIU/contractarea acestuia. CLIENT – Persoană fizică care are calitatea de MEMBRU AK și/sau persoană care a plasat cel puțin o comandă pe site. DOCUMENT – Prezentele Termeni și Condiții. CONTRACT LA DISTANȚĂ – Conform definiției cuprinse în O.G. 34/2014, orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul. NEWSLETTER / ALERTĂ – Mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv prin poșta electronică (e-mail, SMS), cu privire la produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către AK într-o anumită perioadă, fără nicio obligație din partea AK referitoare la informațiile conținute în acesta. TRANZACȚIE – Încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea sau promisiunea de vânzare a unui produs/serviciu de către AK către Client, prin utilizarea serviciilor unui procesator de carduri agreat de către AK, indiferent de modalitatea de livrare.

 

  1. Generalități

2.1. Prin acești termeni și condiții se stabilește modul de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membri sau Clienți, în cazul în care aceștia nu au un alt acord de utilizare valid încheiat între AK și ei.

2.2. Folosirea, inclusiv, dar fără a se limita la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrelor sau Clienților la prezentul document, cu excepția cazului în care conținutul respectiv are condiții de utilizare distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se realizează exclusiv prin accesarea site-ului public andrei-kolibri.ro.

2.4. Prin utilizarea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrii sau Clienții sunt singurii responsabili pentru toate activitățile derivate din utilizarea acestora. De asemenea, aceștia vor răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, AK sau oricărui terț cu care AK are încheiate contracte, conform legislației române în vigoare.

2.5. În cazul în care un Client nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își retrage acceptul pentru prezentul document, se va considera că respectivul Client renunță la accesul la Serviciu, la alte servicii/produse oferite de AK prin intermediul Site-ului, la primirea newsletterelor/alertelor și/sau comunicărilor din partea AK de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS etc.), fără nicio garanție ulterioară din partea AK. În acest caz, AK va șterge toate informațiile referitoare la respectivul Client din baza sa de date, fără ca vreo parte să aibă ulterior obligații față de cealaltă sau să poată pretinde daune-interese.

2.6. Cu toate acestea, Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, în forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la articolul 2.5, Clientul poate contacta AK sau poate utiliza linkurile din conținutul primit de la AK destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea Documentului pe durata derulării unui Contract sau până când acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de AK.

2.10. Acest Site este destinat doar Membrelor/Clienților persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către AK, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România.

 

  1. Conținut

3.1. Conținutul prezentului Site este proprietatea exclusivă a AK, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, fie direct, fie indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrii sau Clienții pot copia, transfera și/sau utiliza conținutul doar în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu termenii și condițiile site-ului.

3.3. Niciun conținut transmis către Membri sau Clienți, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau obținut de aceștia prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea AK și/sau a angajatului AK care a intermediat transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

3.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

  1. Contact

4.1. AK publică pe site datele de identificare și contact actualizate pentru informarea Clienzilor sau Membri.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului disponibil pe site, Membrii sau Clienții permit AK să îi contacteze prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice, precum poșta electronică (e-mail), SMS.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu implică în niciun fel un angajament din partea AK de a contacta Membrii sau Clienții.

4.4. AK își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitarilor de orice natură care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe site sau cu un contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc.).

 

  1. Newslettere și alerte

5.1. În momentul în care un Membru sau Client își creează un cont pe site, acceptă Documentul (Termeni și Condiții) și își exprimă automat acordul pentru primirea newsletterelor și/sau alertelor de la AK, transmise prin poșta electronică (e-mail), SMS și/sau apel telefonic. Opțiunea referitoare la acordul emis de către Client sau Membru poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

5.2. Datele preluate de la un Membru sau Client în scopul expedierii newsletterelor și/sau alertelor pot și vor fi folosite de către AK în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către un Membru sau Client se poate face în orice moment prin solicitarea transmisă AK de către Membru sau Client.

5.4. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Document.

5.5. AK nu va include în newsletterele și/sau alertele transmise Membrului sau Clientului niciun alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun tert care nu este partener al AK la momentul expedierii newsletterelor și/sau alertelor.

 

  1. Politica de confidențialitate

6.1. AK colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP) pe paginile site-urilor sale doar cu acordul voluntar al Membrelor sau Clienților, în următoarele scopuri:

 

  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către aceștia;

  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către aceștia;

  • asigurarea accesului acestora la serviciu;

  • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice prin utilizarea poștei electronice (e-mail), SMS și/sau apel telefonic;

  • contactarea acestora la cererea lor voluntară;

  • contactarea acestora în chestiuni de Relații cu Clienții.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca AK să colecteze și să administreze datele sale cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR.

Orice Membru sau Client are dreptul de a obține de la AK, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit: a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de AK; b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), în cazul în care această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Prin înregistrarea voluntară pe website-ul AK sau prin accesarea (comandarea) produselor/serviciilor AK, Membrul sau Clientul este de acord cu (și își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către AK în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate în GDPR. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către AK, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu furniza AK date cu caracter personal.

Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către AK a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În cazul unei opoziții justificate, prelucrarea nu poate viza datele în cauză.

Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, prin transmiterea către AK a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct în numele operatorului sau al unui tert sau să fie dezvăluite unor terți într-un astfel de scop.

6.2. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora

 

  1. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu

7.1.1. Accesul la serviciu este permis tuturor membrilor care dețin sau își creează un cont, precum și oricărui client care utilizează opțiunea de comandă rapidă (fără cont).

7.1.2. Pentru a avea acces la serviciu, membrii trebuie să accepte Termenii și Condițiile care reglementează relația juridică între AK și client/membru.

7.1.3. AK își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul clientului la serviciu și/sau unele modalități de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa contul acestuia, în conformitate cu legea, în cazul în care consideră că comportamentul sau activitatea clientului pe site ar putea prejudicia în vreun fel AK. Clientul poate adresa o solicitare scrisă Departamentului de Relații cu Clienții al companiei pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

7.1.4. Fiecare membru poate avea un singur cont. Partajarea unui cont între mai mulți membri/cliți este interzisă.

7.2. Produse și servicii

7.2.1. AK poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții oferite de AK sau de alți parteneri cu care AK are încheiate contracte de parteneriat, pentru o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv utilizării personale de către client.

7.2.3. AK poate limita capacitatea unuiul sau mai multor clienți de a achiziționa anumite produse sau servicii disponibile pe site, în conformitate cu art. 7.1.

7.2.4. Toate tarifele pentru produsele sau serviciile prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

7.2.5. Factura pentru produsele achiziționate va fi emisă exclusiv în LEI. În cazul în care plata se efectuează cu card bancar, AK va debita contul curent al clientului cu sumele corespunzătoare valorii produselor comandate, după transmiterea confirmării comenzii. AK nu va factura persoane juridice, chiar și la solicitarea clientului, deoarece site-ul este destinat exclusiv persoanelor fizice.

7.2.6. În cazul plăților online, AK nu este responsabilă pentru nicio altă taxă suplimentară suportată de client, inclusiv comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda de emitere diferă de moneda națională. Responsabilitatea pentru această acțiune revine în întregime clientului.

7.2.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice, dinamice, prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea AK, fiind utilizate exclusiv în scopuri de prezentare.

7.2.8. În descrierea produselor și/sau serviciilor, AK își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

7.3. Comandă online

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse disponibile la momentul respectiv exclusiv pe site, adăugând produsul/produsele dorite în coșul de cumpărături și finalizând comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate. După adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, acesta este disponibil pentru achiziție doar în măsura în care există în stoc. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, fără finalizarea comenzii, nu implică rezervarea automată a produsului respectiv.

7.3.2. Prin finalizarea comenzii, clientul confirmă că toate datele furnizate necesare procesului de achiziție sunt corecte, complete și veridice la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „comanda emisă”.

7.3.3. Prin finalizarea comenzii, clientul acceptă ca AK să-l contacteze prin orice mijloc disponibil/agreat de AK și prevăzut în prezentul document, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.

7.3.4. AK poate anula unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a avea nicio obligație ulterioară față de cealaltă parte și fără ca vreo parte să poată pretinde daune-interese în următoarele situații:

 

  • 7.3.4.1. Banca emitentă a cardului Clientului nu acceptă tranzacția, în cazul plăților online;

  • 7.3.4.2. Tranzacția este invalidată de către procesatorul de carduri agreat de AK, în cazul plăților online;

  • 7.3.4.3. Datele furnizate de către Client pe site sunt incomplete sau incorecte;

  • 7.3.4.4. Activitatea Clientului pe site poate cauza daune de orice natură sau poate prejudicia AK și/sau partenerii săi;

  • 7.3.4.5. Se efectuează mai mult de două încercări consecutive de livrare eșuate.

7.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată atunci când este contactat în conformitate cu art. 7.3.3.

7.3.6. În cazul în care Clientul renunță, în termenul legal de retragere din contract, la o comandă efectuată pentru care plata a fost efectuată cu card bancar și banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul AK, suma respectivă va fi returnată de către AK în maxim 14 zile calendaristice de la data la care AK ia la cunoștință de acest fapt, în contul aferent cardului folosit pentru plata, utilizând datele de card înregistrate de Client/Membru pe site-ul https://andrei-kolibri.ro/.

7.3.7. În cazul în care un produs comandat de către Client, după efectuarea unei plăți cu card bancar, nu poate fi livrat de către AK din culpa sa sau din culpa unui terț, AK va informa Clientul cu privire la această situație și va depune toate diligentele legale pentru recuperarea și returnarea sumei, conform procesului de returnare descris la punctul 7.3.6 de mai sus, în termen de 14 zile lucrătoare de la recuperarea acestei sume, dacă recuperarea se impune.

7.3.8. Clientul nu are dreptul de a anula sau modifica conținutul unei comenzi achitate cu cardul.

7.3.9. Detaliile privind livrarea produselor, inclusiv dar fără a se limita la timpul necesar pentru livrare, nu constituie o obligație contractuală din partea AK, fără ca vreo parte să poată pretinde daune-interese în cazul încălcării acestora.

7.3.10. În cazul în care un Client își modifică datele personale folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare la acel moment își vor păstra datele definite/acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare noile date modificate pentru livrare și contact.

7.4. Comanda telefonică

7.4.1. Clientul/Membru AK poate efectua comenzi telefonice.

7.5. Transport

7.5.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate se efectuează prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid procesează date cu caracter personal ale Clientului AK exclusiv în scopul prestării serviciilor de transport a produselor achiziționate de pe website-ul companiei și numai cu respectarea prevederilor prezentului document Termeni și Condiții AK. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, împuterniciți să îndeplinească serviciile de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clientilor AK, sunt obligați să respecte prevederile legale cu privire la securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și prevederile prezentului document Termeni și Condiții AK. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clientii AK prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

7.5.2. Livrările se vor efectua, în medie, în termen de 5 zile de la efectuarea comenzii. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului menționat anterior, AK va informa Clientul prin e-mail, în termen de 5 zile de la lansarea comenzii, iar Clientul poate renunța la comandă fără a avea dreptul de a solicita daune-interese.

7.6. Refuzul recepționării coletului și returnarea produselor

7.6.1. Clientul AK poate refuza recepționarea coletului care conține produsele achiziționate prin intermediul unui contract sau, după caz, poate returna produsele în următoarele situații:

 

  • 7.6.1.1. Coletul prezintă deteriorări severe;

  • 7.6.1.2. Produsele au fost livrate/facturate greșit;

  • 7.6.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;

  • 7.6.1.4. Produsele nu corespund descrierii;

  • 7.6.1.5. Consumatorul are dreptul să notifice în scris AK că renunță la cumpărare, respectând termenul de 14 zile calendaristice de la primirea produsului conform prevederilor OG 34/2014.

  • 7.6.1.6. Având în vedere că printre produsele comercializate de AK se află și produse care sunt exceptate de la dreptul de retragere, conform art. 16 din OG 34/2014, deoarece sunt produse susceptibile de a se deteriora rapid, cum ar fi nădăzile și momelile pentru pescuit (cu excepția momelilor artificiale), clientul nu mai are dreptul la returnare decât în cazul în care, după desigilarea coletului, găsește un alt produs decât cel care a format obiectul comenzii sale, dar în orice caz, produsele menționate în acest text se vor returna în ambalajul original, nedeschis (sigilat), numai în ipoteza în care respectivul produs a fost livrat greșit față de comanda clientului/membrului AK.

7.6.2. Clientul are obligația de a notifica AK intenția sa de a returna produsele achiziționate prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail, fax etc.) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor.

7.6.3. Clientul care a notificat AK conform art. 7.6.2 își asumă responsabilitatea de a se asigura că produsele menționate vor fi returnate în maxim 20 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, AK are dreptul să considere cererea de retragere formulată de către client/membru drept nefondată/invalidă și poate refuza returnarea.

7.6.4. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile calendaristice de la confirmarea returului.

7.6.5. În cazul articolelor de îmbrăcăminte și/sau încălțăminte, înlocuirea produsului cu unul care are mărimea nou comandată se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

7.6.6. Contravaloarea serviciilor suplimentare, inclusiv dar fără a se limita la transportul produselor, achitată de către client, nu va fi rambursată.

7.6.7. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/reexpediere vor fi suportate de către client, cu excepția situațiilor prezentate la punctele 7.6.1.1, 7.6.1.2 și 7.6.1.3, precum și în cazul lipsei conformității, situație în care AK va suporta contravaloarea transportului.

 

  1. Limitare de responsabilitate

8.1. AK nu poate fi făcută responsabilă în niciun fel față de niciun Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, decât în limita prevederilor din Termeni și Condiții.

 

  1. Forță majoră și caz fortuit

10.1. Cu excepția cazurilor în care s-a prevăzut în mod expres altfel, nicio parte a unui contract în derulare nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus va aduce la cunoștința celeilalte părți producerea acestuia imediat și în mod complet și va lua toate măsurile care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este exonerată de această obligație doar în cazul în care evenimentul îi împiedică să-și îndeplinească obligațiile.

10.4. Dacă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, dar în limitele art. 10.3.

 

  1. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea etc. site-urilor și/sau a oricărui conținut trimis de către AK membrului/clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile din „Termeni și condiții”.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentul document Termeni și Condiții, care ar putea să apară între membrul/clientul și AK, se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între membru și AK sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul AK, în conformitate cu legile române în vigoare.

11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 

  1. Dispoziții finale

12.1. AK își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, cu notificarea prealabilă a membrului sau clientului. Acesta va trebui să-și exprime acordul sau dezacordul asupra modificărilor în cel mult 3 zile. În cazul în care clientul/membrul nu își exprimă acordul sau dezacordul asupra modificărilor în termen de 3 zile, se va interpreta că acesta și-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor intervenite asupra prezentelor termeni și condiții.

12.2. În limitele prevederilor din Termeni și Condiții, AK nu poate fi făcută responsabilă pentru eventuale erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt efectuate de către administratorul site-ului.

12.3. AK își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

12.4. Prezentele Termeni și Condiții se completează cu Politica de confidențialitate, Politica de retur și metodele de plată disponibile pe site-ul andrei-kolibri.ro.

Livrare în toată țara
Retur în 14 zile
Suport online profesional
Modalități diverse de plată
×

 

Te salutam!

Colegii noștri îți pot răspunde la orice întrebare despre bărcile gonflabile

× Cum te putem ajuta?